Skúšobné vytvorenie e-vzdelávania:  Národné štandardné postupy pre ošetrovateľstvo

Všetky štandardy schválené ministerkou MZ SR (neverejné - pre pozretie sa vyžaduje prihlásenie)